TRANG CHỦ GIỚI THIỆU BUDDHA THÔNG TIN PHÁP MÔN BUDDHA KATHA AMULETS THANH TOÁN HỖ TRỢ DIỄN ĐÀN LIÊN HỆ
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu
    Đăng ký
DANH MỤC PHÁP BẢO 
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 1
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 2
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 3
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 4
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 5
Tượng Phép Ả Rập May Mắn Arab Dubai Black Magic
Dầu Phép, Kem Phép Ma Thuật Chiêu Tài May Mắn, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thuật Chiêu Hồn
Tượng Phép Thailand 1
Tựơng Phép Thailand 2
Tượng Phép Thailand 3
Tượng Phép Thailand 4
Tượng Phép Thailand 5
Tượng Phép Thailand 6
Phật Phép Dược Sư Thailand
Dao Phép Quyền Lực Thủ Hộ & Đoạt Hồn Đao Thailand
Khăn Phép Quyền Lực Chiêu Tài & Hộ Mạng Thailand
Khăn Phép Mandala Mantra
Phurba Kim Cang Sấm Sét Tibet
Đồ Phép Mandala Tibet
Chén Cam Lồ Ma Thuật Đen Tibet
Đồ Phép Chiêu Tài Hindu
GIỚI THIỆU BUDDHA
GiaoPhap MatGiao
GiaoLy ThamSau ViDieu
GiaoLy ChieuTai GiauSang
Mantra ÁoGiáp KimCang Pali
Mantra KimCang Manjushri
Mantra-Dzambala-Yellow
Mantra-Yaksa-Dzambala
Mantra-Indra-Dzambala
Mantra-Dzambala-HyLac
Mantra-VanThu-KietTuong
Mantra-Phap-Pali-XiemLeo
Mantra-ChuanDe-LinhSon
Mantra-ChuanDe-NghichDao
Mantra-ChuanDe-PhatDanh
Mantra-PhoAm-ChanKinh
Mantra-BachCot-CitiPani
Mantra-TuThan-YaMaYa
Mantra-PhiDao-YaManTaKa
Mantra-KimLuanPhapVuong
Mantra-Katha-Phra-Ngang
Mantra-Katha-Phra-PiTa
Mantra-Jatukam-RichKatha
Katha-ChinnaBanChon-Pali
Mantra-Katha-Maha-Ut
Katha-Jatukam-Rich-1
Katha-Dầu Yêu Mê Hồn
Katha-Dầu Yêu Mê Hồn-2
Katha-Targut-MahaUt
Katha-Pali-ÁoGiáp-KimCang
Katha Pali Quyền Lực Thủ Hộ
Katha Knife LP-Tai
Katha Đại Gia Tỷ Phú 2010
Katha TiêuTai CátTường Pali
Katha Dầu Thương Mến Luck
Phép Chiêu Tài Giàu Sang
Katha Phật 9 Mặt Lucky
Phép Chiêu Tài May Mắn Trúng Số Độc Đắc Win Lottery
Katha Quan Âm Tứ Thủ Avalokite
Tây Tạng Huyền Bí
This is an example of a HTML caption with a link.
PHÁP MÔN BUDDHA MAHAMUDRA  |  MANTRA-DZAMBALA-HYLAC

Bí Pháp Đa Bảo Như Ý Châu

Hỷ Lạc Thiên Vương Tôn

 

Om-Dzak-Hum-Pam-Hok-Hum-Pat

Om-Maha-Yaksa-Dzak-Hum-Pam-Hok-Hum-Pat

E-Hi-MaMa-NaMoPutThaYa-NaMaPaTa

Nak-Mak-Pak-Tak-Ma-Ut-Hum-Pat

PutTho-SaNe-MaNi-MakMak

Na-Ma-Mit-Hung

Pa-Wan-Tuu-Mee

 

 

-Bí Pháp chiêu tài giàu sang phú quý thương yêu kính ái đầy an lạc hạnh phúc của Yaksa Dzambala đỏ này, nghi quỷ Bí Pháp này được Thầy lấy ra từ một giấc ngủ triền miên dài 18 tiếng sau lúc luyện pháp MahaYaksa Kubera Đa Bảo Thiên Vương Bảo Tàng Vương Tôn Bạch Tán Cái Như ý Châu Vương… và đi vào cõi Bardo huyền bí Đa Bảo Phục Tàng Thiên Vương và được các vị Thủ Hộ Minh Vương Đa Bảo Như Ý Châu Vương chỉ dạy tâm truyền mốt số Mật-Chú Mantra-Katha của Đa Bảo Thiên Vương Bảo Tàng Như Ý Châu Vương trong lúc xuất hồn đi ngao du cõi Bardo đầy huyền bí thâm sâu vi diệu pháp, vì muốn lợi lạc cho chúng sanh hữu tình an lạc hạnh phúc cho mai sau và cho các Hành Giả của Mật-Giáo Mahamudra nào có nhân duyên sẽ thâm nhập thấu hiểu và tu học được các phép chiêu tài Đa Bảo Minh Vương Tôn… nên tuyên thuyết về một số nghi quỷ Mật-Chú của Đa Bảo Thiên Vương Như Ý Châu Vương Tôn đó là 1 trong những bộ pháp chiêu tài giàu sang phú quý an lac hạnh phúc Đa Bảo Thiên Vương Như ý Châu Ái Lạc Minh Vương Tôn là nghi quỷ Mật-Chú Yaksa-Dzambala đỏ chiêu tài giàu sang phú quý, hạnh phúc an lạc, được mọi người thương yêu kính ái, thăng quan tiến chức, may mắn kêu gọi tiền bạc vật chất tình cảm công danh vinh quang tiếng tăm sẽ đến với mình trong cuộc sống, sống an lạc hạnh phúc giàu sang phú quý Hoan Hỷ Lạc giữa trần đời...

 Pháp Dzambala Hoan-Hy-Lạc Thiên Vương Đa Bảo Châu… Nghi Quỹ hành trì Bí Pháp là:
-Lễ lạy 9 lạy phụng thịnh Bổn Tôn Hoan Hỷ Lạc Minh Vương Bí Mật...
-Niệm chú khai đàn...
-Niệm chú kiết giới đàn...
-Niệm chú Liên-Hoa-Bách-Tự-Chú 100-padma...
-Niệm Chú triệu thỉnh 21 Tara chủ...
-Niệm chú cúng dường pháp đàn...
-Trì Chú Dzambala-Red-Đỏ...

Dùng tay ấn Dzambala-Liên-Hoa-Hoan-Hỷ-Lạc... hay chiêu tài đại hỷ lạc ấn Mahamudra …


OM-PADMA-YAKSA-DZAMBALA-HRIM-DANA-DHAYA-SOHA


-Niệm chú cúng dường Dzambala đỏ...
-Lễ lạy 9 lạy rồi xả đàn...
-Nên học đúng từ sự truyền thừa từ Thầy...sẽ có kết quả mau thành tựu ...

-Nếu học pháp, thọ pháp Thầy Tổ tâm truyền bí mật, phải kiên cữ những giới cấm bí mật và phải Tôn Sư Trọng Tổ, nếu phản Thầy phản Tổ phản Mahamudra Bí Giáo, phỉ báng Thầy Tổ Bổn-Tôn Hộ-Pháp sau này chết thê thảm khủng khiếp, chết không toàn thây, đầu bị vỡ bấy ra làm 108 mảnh như cây cổ thụ bị chày Kim-Cang-Ngũ-Lôi-Sấm-Sét đánh tan nát và Lưỡi-Dao-Thiên-Phurba-Đoạt-Hồn-Sanh-Tử xuyên tâm chẻ xuống đập nát đầu, chém xả nát bét tét chẻ ra làm nhiều mảnh, chết thảm khóc, gặp tai nạn thảm khóc trong vô lượng kiếp trả không hết, nghèo đói khổ sở ăn mày suốt đời trong nhiều kiếp, vô lượng kiếp sau sẽ làm ăn mày ăn xin sống trong sự đau khổ muôn đời…chết bất đắc kỳ tử,…không có đường vòng vô Mật-Giáo-Tối-Thượng-Thừa để tu học, sẽ u mê ngu muội mãi mãi làm súc vật và đọa địa ngục thâm sâu trong vô vạn kiếp… chết vĩnh bất siêu sanh… những lời này sẽ là hiện thực y như trong kinh sách Mật-Giáo Kim Cang Đại Thủ Ấn Mahamudra đã viết ra, như quyển Những Lời Tâm Pháp Bí Mật Của Các Vị Tổ Kim Cang Thừa Mahamudra đã viết ra những lời Thề Nguyện trước khi thọ nhận thực hành các Giáo Lý Tâm Pháp Bí Mật Katha-Mantra này…

 

Pa-Wean-Tuu-Mee

 

Master-TaiKimLuanPhapVuong-Mahamudra-Katha

 

 

 

AMULETS BÁN CHẠY
V29
Click to view more
Tượng phép Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
1A22
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A21
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A20
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A19
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A18
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A17
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A16
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A15
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
8UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
7UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
6UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
5UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
4UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
V28
Click to view more
Tượng phép Bảo Tàng Thần, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V27
Click to view more
Tượng phép Chim Khổng Tước Thương Mến hay Khổng Tước Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V26
Click to view more
Tượng phép Chim Khổng Tước Thương Mến hay Khổng Tước Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V25
Click to view more
Tượng phép Chim Khổng Tước Thương Mến hay Khổng Tước Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V24
Click to view more
Tượng phép Bướm Thương Mến hay Bướm Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V23
Click to view more
Tượng phép Bướm Thương Mến hay Bướm Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V22
Click to view more
Tượng phép Bướm Thương Mến hay Bướm Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V21
Click to view more
Tượng phép Bướm Thương Mến hay Bướm Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V20