TRANG CHỦ GIỚI THIỆU BUDDHA THÔNG TIN PHÁP MÔN BUDDHA KATHA AMULETS THANH TOÁN HỖ TRỢ DIỄN ĐÀN LIÊN HỆ
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu
    Đăng ký
DANH MỤC PHÁP BẢO 
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 1
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 2
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 3
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 4
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 5
Tượng Phép Ả Rập May Mắn Arab Dubai Black Magic
Dầu Phép, Kem Phép Ma Thuật Chiêu Tài May Mắn, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thuật Chiêu Hồn
Tượng Phép Thailand 1
Tựơng Phép Thailand 2
Tượng Phép Thailand 3
Tượng Phép Thailand 4
Tượng Phép Thailand 5
Tượng Phép Thailand 6
Phật Phép Dược Sư Thailand
Dao Phép Quyền Lực Thủ Hộ & Đoạt Hồn Đao Thailand
Khăn Phép Quyền Lực Chiêu Tài & Hộ Mạng Thailand
Khăn Phép Mandala Mantra
Phurba Kim Cang Sấm Sét Tibet
Đồ Phép Mandala Tibet
Chén Cam Lồ Ma Thuật Đen Tibet
Đồ Phép Chiêu Tài Hindu
GIỚI THIỆU BUDDHA
GiaoPhap MatGiao
GiaoLy ThamSau ViDieu
GiaoLy ChieuTai GiauSang
Mantra ÁoGiáp KimCang Pali
Mantra KimCang Manjushri
Mantra-Dzambala-Yellow
Mantra-Yaksa-Dzambala
Mantra-Indra-Dzambala
Mantra-Dzambala-HyLac
Mantra-VanThu-KietTuong
Mantra-Phap-Pali-XiemLeo
Mantra-ChuanDe-LinhSon
Mantra-ChuanDe-NghichDao
Mantra-ChuanDe-PhatDanh
Mantra-PhoAm-ChanKinh
Mantra-BachCot-CitiPani
Mantra-TuThan-YaMaYa
Mantra-PhiDao-YaManTaKa
Mantra-KimLuanPhapVuong
Mantra-Katha-Phra-Ngang
Mantra-Katha-Phra-PiTa
Mantra-Jatukam-RichKatha
Katha-ChinnaBanChon-Pali
Mantra-Katha-Maha-Ut
Katha-Jatukam-Rich-1
Katha-Dầu Yêu Mê Hồn
Katha-Dầu Yêu Mê Hồn-2
Katha-Targut-MahaUt
Katha-Pali-ÁoGiáp-KimCang
Katha Pali Quyền Lực Thủ Hộ
Katha Knife LP-Tai
Katha Đại Gia Tỷ Phú 2010
Katha TiêuTai CátTường Pali
Katha Dầu Thương Mến Luck
Phép Chiêu Tài Giàu Sang
Katha Phật 9 Mặt Lucky
Phép Chiêu Tài May Mắn Trúng Số Độc Đắc Win Lottery
Katha Quan Âm Tứ Thủ Avalokite
Tây Tạng Huyền Bí
This is an example of a HTML caption with a link.
PHÁP MÔN BUDDHA MAHAMUDRA  |  MANTRA-CHUANDE-LINHSON

Chuẩn Đề Núi Linh Sơn Đại Thánh Mẫu Vương

 

Om-Dzak-Hum-Pam-Hok-Hum-Pat

Om-MahaYaksa-Dzak-Hum-Pam-Hok-Hum-Pat

E-Hi-MaMa-NaMoPutThaYa-NaMaPaTa-MakMak

Nak-Mak-Pak-Tak-Ma-Ut-Hum-Pat

 

 

 

 

 

 

 

 

-Niệm xưng tán Đại Chuẩn Đề Vương Tôn bí mật pháp.

Chuẩn Đề Công Đức Tụ

Tịch Tịnh Tâm Thường Niệm

Nhất Thiết Chư  Đại Nạn

Vô Năng Xâm Thị Nhận

Thiên Thượng cập Nhân Gian

Thọ Phước Như  Phật  Đảnh

Ngộ Thử Như Ý Châu

Định Hoặc Vô Đẳng Đẳng...

Tam Thế Trong Các Cõi

Vô Thượng Đại Chuẩn Đề

Chuẩn Đề Vương Phật Đảnh

Gia Trì Tâm Người Niệm

Thành Tựu Phật Đảnh Tôn

 

 

-Phép Kim Cương Chuẩn Đề Phẩn Nộ Vương Tôn

-Đại Chuẩn Đề Vương - Phẩn Nộ Tôn luyện ở Núi Rừng thâm sơn cùng cốc
-Chú này tên là Kim-Cương Chuẩn-Đề-Vương Phẩn-Nộ Minh-Vương...


Om-Benza-Krodha-Chanda-Chande-HumHumHum-PhatPhatPhat


-Chú này luyện có thể nhai nuốt Bùa Ngãi, phép tắc của tà thuật ma thuật khác. trị bệnh, hàng phục, khử tà, hộ mạng, thần thông, còn nhiều công năng khác nửa, nên luyện trên núi, khi luyện nên vẽ chữ Phép của chú này để đốt Hộ Ma, nếu hàng phục kẻ thù nên quán tưởng hình tướng và bắt ấn xả đến kẻ thù, trong thời này trì chú này có lợi trong đời lắm.

-Luyện chú này không nên làm ác hại người sẻ phản chiêu tai hoạ về mình, lấy một con Dao mới chưa xài, đọc luyện chú vào con Dao này để làm Dao Phép, có thể hàng phục quỷ thần các loại, khi luyện để hàng phục tay phải cầm dao cấm xuống đất, tay trái bắt ấn Kim Cang Lôi ấn hoặc Kim Cang Hàng Phục ấn. Dao Phép này ở núi rừng xả ra 4 hướng để kiết đàn giới thì Quỷ Thần không dám đến quậy phá.

-Chú này còn nhiều công năng về hàng phục lắm. Luyện pháp Chú này nên qua Lễ Điểm Đạo Quán Đảnh của Thầyđể được truyền thừa Tâm Pháp Bí Mật của Mật Giáo, pháp này luyện nguy hiểm lắm đó, các bạn Huynh Đệ Võ Lâm Mật-Giáo nên tham khảo xem thôi đừng luyện nguy hiểm lắm đó, vì Pháp Chú này chỉ giành cho các Hành Giả Kim Cương Thừa Cổ Mật Du Già hay các cao thủ thượng thừa của Mật Giáo mà thôi. Truyền Tâm Pháp rồi mới có khả năm xâm nhập vào Mật Tạng Bí Pháp này, còn nhiều công dụng khác Thầy không thể nói ra vì sợ các bạn làm bậy nguy hiểm tự hại mình mà thôi...

Đây là phép Phi Đao của Chuẩn Đề Núi do Thầy Tổ của Thầy ở Chùa Hang Núi Tượng của Thất Sơn Bảy Núi truyền trao Bí Pháp lưu giữ...

-Pháp này thường hành trì trên núi thì Đao Thương Bất Nhập và Lẩn Tránh Binh Đao, tránh né tai nạn, đạt được nhiều quyền lực Tâm Linh, khai mở quyền năng tâm linh, khai nhản thông, khai nhỉ thông...Nên khổ luyện mới đạt được nhiều kết quả cao.

-Chúc các bạn thành công bí pháp Mahamudra Phi Đao Đoạt Mạng Chuẩn Đề Vương này...

-Nếu học pháp, thọ pháp Thầy Tổ tâm truyền bí mật, phải kiên cữ những giới cấm bí mật và phải Tôn Sư Trọng Tổ, nếu phản Thầy phản Tổ phản Giáo, phỉ báng Thầy Tổ Bổn-Tôn sau này chết thê thảm khủng khiếp, chết không toàn thây, đầu bị vỡ bấy ra làm 108 mảnh như cây cổ thụ bị chày Kim-Cang-Ngũ-Lôi-Sấm-Sét và Lưỡi-Dao-Thiên-Phurba-Đoạt-Hồn-Sanh-Tử xuyên tâm chẻ xuống đập nát đầu nát bét tét chẻ ra làm nhiều mảnh, chết thảm khóc, gặp tai nạn thảm khóc trong vô lượng kiếp trả không hết, nghèo đói khổ sở ăn mày suốt đời trong nhiều kiếp…chết bất đắc kỳ tử…không có đường vòng vô Mật-Giáo-Tối-Thượng-Thừa để tu học được nửa, sẽ u mê ngu muội mãi mãi làm súc vật và đọa vào địa ngục thâm sâu trong vô vạn kiếp, chết trong vĩnh bất siêu sanh, đọa đài trong 18 tầng địa ngục…

-Các bạn có thể thỉnh phép, khăng phép, tượng phật phép, Katha Yant phép các loại để được an lac hạnh phúc, tiêu tai kiết tường, giàu sang phú quý, thăng quan tiến chức, bảo vệ hộ mạng, lẫn tránh binh đao tai nạn trong cuộc sống này mà khỏi cần phải tu luyện khổ luyện chi cho cực thân và tu luyện rất khó thành tựu vì phải là người có căn cơ nhiều kiếp tu học rồi mới dễ tu luyện thành tựu pháp, cho nên thỉnh phép xài sướng nhất là phương tiện tốt nhất trong đời này cho bản thân mình và người thân mình được an lạc hạnh phúc…

 

Pa-Wan-Tuu-Mea-Pit-Dzan-Mak-Mak 

 

Master-Guru-TaiKimLuanPhapVuong-Mahamudra

AMULETS BÁN CHẠY
V29
Click to view more
Tượng phép Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
1A22
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A21
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A20
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A19
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A18
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A17
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A16
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A15
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
8UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
7UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
6UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
5UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
4UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
V28
Click to view more
Tượng phép Bảo Tàng Thần, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V27
Click to view more
Tượng phép Chim Khổng Tước Thương Mến hay Khổng Tước Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V26
Click to view more
Tượng phép Chim Khổng Tước Thương Mến hay Khổng Tước Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V25
Click to view more
Tượng phép Chim Khổng Tước Thương Mến hay Khổng Tước Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V24
Click to view more
Tượng phép Bướm Thương Mến hay Bướm Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V23
Click to view more
Tượng phép Bướm Thương Mến hay Bướm Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V22