TRANG CHỦ GIỚI THIỆU BUDDHA THÔNG TIN PHÁP MÔN BUDDHA KATHA AMULETS THANH TOÁN HỖ TRỢ DIỄN ĐÀN LIÊN HỆ
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu
    Đăng ký
DANH MỤC PHÁP BẢO 
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 1
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 2
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 3
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 4
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 5
Tượng Phép Ả Rập May Mắn Arab Dubai Black Magic
Dầu Phép, Kem Phép Ma Thuật Chiêu Tài May Mắn, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thuật Chiêu Hồn
Tượng Phép Thailand 1
Tựơng Phép Thailand 2
Tượng Phép Thailand 3
Tượng Phép Thailand 4
Tượng Phép Thailand 5
Tượng Phép Thailand 6
Phật Phép Dược Sư Thailand
Dao Phép Quyền Lực Thủ Hộ & Đoạt Hồn Đao Thailand
Khăn Phép Quyền Lực Chiêu Tài & Hộ Mạng Thailand
Khăn Phép Mandala Mantra
Phurba Kim Cang Sấm Sét Tibet
Đồ Phép Mandala Tibet
Chén Cam Lồ Ma Thuật Đen Tibet
Đồ Phép Chiêu Tài Hindu
GIỚI THIỆU BUDDHA
GiaoPhap MatGiao
GiaoLy ThamSau ViDieu
GiaoLy ChieuTai GiauSang
Mantra ÁoGiáp KimCang Pali
Mantra KimCang Manjushri
Mantra-Dzambala-Yellow
Mantra-Yaksa-Dzambala
Mantra-Indra-Dzambala
Mantra-Dzambala-HyLac
Mantra-VanThu-KietTuong
Mantra-Phap-Pali-XiemLeo
Mantra-ChuanDe-LinhSon
Mantra-ChuanDe-NghichDao
Mantra-ChuanDe-PhatDanh
Mantra-PhoAm-ChanKinh
Mantra-BachCot-CitiPani
Mantra-TuThan-YaMaYa
Mantra-PhiDao-YaManTaKa
Mantra-KimLuanPhapVuong
Mantra-Katha-Phra-Ngang
Mantra-Katha-Phra-PiTa
Mantra-Jatukam-RichKatha
Katha-ChinnaBanChon-Pali
Mantra-Katha-Maha-Ut
Katha-Jatukam-Rich-1
Katha-Dầu Yêu Mê Hồn
Katha-Dầu Yêu Mê Hồn-2
Katha-Targut-MahaUt
Katha-Pali-ÁoGiáp-KimCang
Katha Pali Quyền Lực Thủ Hộ
Katha Knife LP-Tai
Katha Đại Gia Tỷ Phú 2010
Katha TiêuTai CátTường Pali
Katha Dầu Thương Mến Luck
Phép Chiêu Tài Giàu Sang
Katha Phật 9 Mặt Lucky
Phép Chiêu Tài May Mắn Trúng Số Độc Đắc Win Lottery
Katha Quan Âm Tứ Thủ Avalokite
Tây Tạng Huyền Bí
This is an example of a HTML caption with a link.
PHÁP MÔN BUDDHA MAHAMUDRA  |  MANTRA-CHUANDE-PHATDANH

Bí Pháp Vajra-Chande-Chuẩn Đề Phật Đảnh Luân Vương

Om-Dzak-Hum-Pam-Hok-Hum-Pat

Om-MahaYaksa-Dzak-Hum-Pam-Hok-Hum-Pat

E-Hi-MaMa-NaMoPutThaYa-NaMaPaTa-MakMak

Nak-Mak-Pak-Tak-Ma-Ut-Hum-Pat

Pa-Wan-Tuu-Mea-Pit-Dzan-Mak-Mak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niệm xưng tán Đại Chuẩn Đề Vương Tôn bí mật pháp....

Chuẩn Đề Công Đức Tụ

Tịch Tịnh Tâm Thường Niệm

Nhất Thiết Chư  Đại Nạn

Vô Năng Xâm Thị Nhận

Thiên Thượng cập Nhân Gian

Thọ Phước Như  Phật  Đảnh

Ngộ Thử Như Ý Châu

Định Hoặc Vô Đẳng Đẳng...

Tam Thế Trong Các Cõi

Vô Thượng Đại Chuẩn Đề

Chuẩn Đề Vương Phật Đảnh

Gia Trì Tâm Người Niệm

Thành Tựu Phật Đảnh Tôn

 

-Mantra-Katha Ushnisa-Vijaya-ChanDe Chú Chuẩn-Đề Phật-Đảnh-Luân Minh-Vương công dụng vô biên nhiều lắm, hóa giải hung tai sao xấu, tiêu tai kiết tường, trừ tà trị bệnh, tiêu trừ bệnh hoạn, trường thọ an lạc thân tâm, kéo dài tuổi thọ mạng thêm, an lac hạnh phúc, thăng quan tiến chức, được mọi người thương yêu kính ái, chiêu tài giàu sang phú quý, có của hoạnh tài, bảo lưu tài lộc, lẫn tránh binh đao, tránh né tai nạn chướng nạn trong đời, khai mở tâm linh, thấu hiểu những giáo lý Bí Mật của Mật Giáo Mahamudra…

Om-NaMoBhaGaWaTi-UshNiSa-ChanDe-Bhrum-Hum-Hum-Phat.

-Luyện chú pháp này có thể hộ mạng, trị bệnh, khử tà và thấu hiểu bí mật giáo pháp và nhiều công năng khác nửa...Khi luyện nên bắt ấn Chuẩn Đề Phật Đảnh Luân Vương để luyện phép, nên nhận qua lễ Điểm Đạo Quán Đảnh của Mật Giáo Mật Môn và nhận lễ Truyền Tâm Pháp Bí Mật để được mau thành tựu pháp.

-Ngoài ra luyện chú Kim Cương Hoả Tam Muội có thể Nhai Nuốt các loại Bùa Ngãi Tà Thuật khác, dùng để thiêu hủi bùa ngãi phép tắc, cột trói các loại phép khác, luyện nên quán chử Lửa và Hum của Tây Tạng Giáo hoặc sankrit cổ Phạn, luyện chú này 100 ngày nếu thấy nhửng nơi có trồng ngãi nghệ tà thuật, đọc 49 biến hoặc nếu giỏi 18 hay 9 biến nín thở đọc rồi thổi hơi ra vào bụi cây ngãi nghệ đó vài ngày sau cây sẻ chết queo, công năng nhiều lắm, đây là pháp chú Nội Hoả Tam Muội Du Già của Xứ Tuyết TiBet Kim Cang Nội Hỏa Du Già Mahamudra Tây Tạng Giáo, nên thọ pháp rồi luyện, cẩn thận nếu không chín mình sẻ tự thiêu đốt bả thân mình đó.

-Chú Kim Cang Nội Hoả Tam Muội Du Già Mahamudra Kim Cang Thánh Giáo mật truyền ...

Om-Vajra-Ram-Ram-Ram-Hum-Hum-Hum-Phat-Phat-Phat.

-Các bạn nên tham khảo thôi đừng luyện tẩu hoả nhập ma điên điên khùng khùng như chơi, tự thiêu sống mình trong bệnh hoạn nóng sốt ho ra máu mà chết, vì nếu luyện nên có sự Điểm Đạo Quán Đảnh và truyền tâm pháp 36 đêm gia trì thần lực tâm pháp từ vị Thầy Tổ truyền dạy của Mật Pháp, hoặc có Âm Dương KalaChakRa trong nội thể đã luyện rồi thì mới luyện Hoả Tam Muội này được...vì xứ mình là xứ nóng dễ tẩu hoả nhập ma điên điên khùng khùng lắm đó. Chúc các bạn thành công, vì Thầy muốn lợi ích cho chúng sanh hữu tình sau này nên xin được nói pháp Mật Chú này ra để cho các Hành Giả Võ Lâm Mật Giáo nào đủ căn cơ thì thọ nhận pháp.

-Học  pháp phải nên thọ lễ Điểm Đạo Quán Đảnh và nhận Tâm-Pháp tâm truyền gia trì lực từ Thầy Tổ Bổn-Tôn bí mật thì mới mau có kết quả tốt và đạt nhiều quyền năng tâm linh không bị tẩu hỏa nhập ma, nếu không sẽ bị chướng ngại tai nạn ma chướng làm chướng ngại khi tu luyện những Bí Pháp Bí Mật từ các vị Thầy Tổ tâm truyền trong vô hình Bí Mật, các giáo lý Bí Mật này được lấy từ những Terma giấu trong tứ đại Đất-Nước-Gió-Lửa và hư vô, trong sự Bí Mật huyền bí, nên khi tu luyện sẽ gặp nhiều chướng ngại cản trở của các Daka và Dakini và quỷ thần bộ, các Yaksa và Yaksini, các Dharma Pala Bí Mật khủng khiếp ghê sợ kinh hồn khiếp vía, các  đại Kim-Cương Tử Thần nắm giữ những giáo lý Bí Mật này, nên học phải được thọ truyền tâm pháp Bí Mật theo Nghi-Quỷ Bí-Mật của Thầy-Tổ dòng phái truyền thừa Bí Mật truyền tâm pháp tâm ấn và gia trì thần lực Bí Mật.

-Có thể giúp các bạn vượt qua mọi chướng ngại khó khăn trong cuộc sống khi gặp những chướng ngại khó khăn, sẽ được giải mở hóa giải mọi khó khăn đó, hoặc thỉnh tượng phép, khăng phép để bàn thờ hay đeo mang trong người sẽ được tiêu tai kiết tường, thịnh vượng khá giả giàu sang phú quý, bảo vệ hộ mạng, chiêu tài tấn lộc, trừ tà trị bệnh, lẫn tránh binh đao, hóa giải chướng ngại tai nạn, thăng quan tiến chức, bảo lưu tài lộc, an lạc hạnh phúc.

 

Pa-Wan-Tuu-Mee-Pit-Dzan-Mak-Mak-HumPat 

 

Master-Guru-TaiKimLuanPhapVuong-Mahamudra

 

 

AMULETS BÁN CHẠY
V29
Click to view more
Tượng phép Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
1A22
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A21
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A20
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A19
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A18
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A17
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A16
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A15
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
8UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
7UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
6UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
5UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
4UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
V28
Click to view more
Tượng phép Bảo Tàng Thần, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V27
Click to view more
Tượng phép Chim Khổng Tước Thương Mến hay Khổng Tước Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V26
Click to view more
Tượng phép Chim Khổng Tước Thương Mến hay Khổng Tước Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V25
Click to view more
Tượng phép Chim Khổng Tước Thương Mến hay Khổng Tước Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V24
Click to view more
Tượng phép Bướm Thương Mến hay Bướm Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...