TRANG CHỦ GIỚI THIỆU BUDDHA THÔNG TIN PHÁP MÔN BUDDHA KATHA AMULETS THANH TOÁN HỖ TRỢ DIỄN ĐÀN LIÊN HỆ
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu
    Đăng ký
DANH MỤC PHÁP BẢO 
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 1
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 2
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 3
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 4
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 5
Tượng Phép Ả Rập May Mắn Arab Dubai Black Magic
Dầu Phép, Kem Phép Ma Thuật Chiêu Tài May Mắn, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thuật Chiêu Hồn
Tượng Phép Thailand 1
Tựơng Phép Thailand 2
Tượng Phép Thailand 3
Tượng Phép Thailand 4
Tượng Phép Thailand 5
Tượng Phép Thailand 6
Phật Phép Dược Sư Thailand
Dao Phép Quyền Lực Thủ Hộ & Đoạt Hồn Đao Thailand
Khăn Phép Quyền Lực Chiêu Tài & Hộ Mạng Thailand
Khăn Phép Mandala Mantra
Phurba Kim Cang Sấm Sét Tibet
Đồ Phép Mandala Tibet
Chén Cam Lồ Ma Thuật Đen Tibet
Đồ Phép Chiêu Tài Hindu
GIỚI THIỆU BUDDHA
GiaoPhap MatGiao
GiaoLy ThamSau ViDieu
GiaoLy ChieuTai GiauSang
Mantra ÁoGiáp KimCang Pali
Mantra KimCang Manjushri
Mantra-Dzambala-Yellow
Mantra-Yaksa-Dzambala
Mantra-Indra-Dzambala
Mantra-Dzambala-HyLac
Mantra-VanThu-KietTuong
Mantra-Phap-Pali-XiemLeo
Mantra-ChuanDe-LinhSon
Mantra-ChuanDe-NghichDao
Mantra-ChuanDe-PhatDanh
Mantra-PhoAm-ChanKinh
Mantra-BachCot-CitiPani
Mantra-TuThan-YaMaYa
Mantra-PhiDao-YaManTaKa
Mantra-KimLuanPhapVuong
Mantra-Katha-Phra-Ngang
Mantra-Katha-Phra-PiTa
Mantra-Jatukam-RichKatha
Katha-ChinnaBanChon-Pali
Mantra-Katha-Maha-Ut
Katha-Jatukam-Rich-1
Katha-Dầu Yêu Mê Hồn
Katha-Dầu Yêu Mê Hồn-2
Katha-Targut-MahaUt
Katha-Pali-ÁoGiáp-KimCang
Katha Pali Quyền Lực Thủ Hộ
Katha Knife LP-Tai
Katha Đại Gia Tỷ Phú 2010
Katha TiêuTai CátTường Pali
Katha Dầu Thương Mến Luck
Phép Chiêu Tài Giàu Sang
Katha Phật 9 Mặt Lucky
Phép Chiêu Tài May Mắn Trúng Số Độc Đắc Win Lottery
Katha Quan Âm Tứ Thủ Avalokite
Tây Tạng Huyền Bí
This is an example of a HTML caption with a link.
PHÁP MÔN BUDDHA MAHAMUDRA  |  MANTRA-PHOAM-CHANKINH

 

Bí Pháp Phổ Âm Chân Kinh Thất Sơn 7 Núi

 

Om-Ah-Guru-Maha-Katha-Sarwa-Siddhi-Hum-Pat

Om-Dzak-Hum-Pam-Hok-Hum-Pat

Om-MahaYaksa-Dzak-Hum-Pam-Hok-Hum-Pat

E-Hi-MaMa-NaMoPutThaYa-NaMaPaTa-HumPat

Nak-Mak-Pak-Tak-Ma-Ut-Hum-Pat

Ma-Ha-Ut-Pa-Wan-Tuu-Mee

Pit-Dzan-Mak-Mak-Hum-Pat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pháp Phổ-Âm Chân-Kinh mật pháp này thật là tuyệt vời và kinh thiên động địa, khi luyện đọc kinh chú Phổ-Âm-Chân-Kinh lên thì cát bay đá chạy gió cuống mưa sa, kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu, pháp này đem đến lucky, happy, giàu sang phú quý, thịnh vượng, tiêu tai kiết tường, chuyển đổi vận số, trị bệnh, khử tà và quyền lực bảo vệ hộ mạng, lẫn tránh binh đao, đao thương bất nhập, hàng phục ma quỷ, hàng phục kẻ thù và hàng phục muôn thú trong rừng sâu nước độc không làm hại mình được.

-Khi ở trên Thất Sơn 7 Núi để luyện Bí Pháp này 7 đêm, xung quanh rắn rít bò cạp trùng độc nhện độc tụ lạy bò xunh quanh mình, cách xa mình 10 thước không xâm nhập hại mình được. Chúng tụ lại để nghe kinh chú Phổ Âm Chơn Kinh này kêu gọi và nhiếp phục chúng, hàng phục Quỷ Thần Bộ, súc sinh bộ…

-Đây là bài kinh chú bí truyền được đem từ Campuchia Khmer qua Thất Sơn 7 Núi và truyền lại cho người hữu duyên cao thủ cao nhân Võ Lâm Mật Giáo bí mật truyền tâm pháp. Kinh chú này khi đọc lên âm thanh của Thần Chú nghe như những âm thanh tiếng kêu của muôn thú côn trùng thú vật Linh Thú kêu lên quái dị ghê sợ.

-Kinh chú vốn là lấy những âm thanh tiếng nói của côn trùng thú vật Linh Thú Quái Thú làm thành kinh chú pháp bí mật do các vị tổ xưa truyền lại cho đời sau học hỏi lưu truyền. Nhớ kỹ bí pháp Phổ Âm Chơn Kinh này quyền lực vô biên và rất nguy hiểm khi tu luyện vì là phép Núi Rừng Linh Sơn, khi luyện xung quanh cát bay đá chạy trời long đất lỡ kinh thiên động địa Quỷ Thần hội tụ, nên học từ sự truyền thừa của Thầy-Tổ truyền lại sẽ tốt hơn, chú đọc là:


-Aum Ngàn Khía Khía Ngẽn Nhai Ché Ché, ngẽ e hé hé ... chẽ ngaa ché ché ..... (bí truyền) ................


-Chú này đọc lên sẽ kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu khủng khiếp, người tu luyện nên lên rừng sâu nước độc, thâm sơn cùng cốc, núi rừng thâm sâu trùng trùng điệp điệp để luyện phép này. Bí Pháp chú thuật này do Sư Thiện-Tài Pali Katha 7 Núi ( Thầy Nanh 7 Núi ) truyền lại cho Thầy TaiKimLuanPhapVuong và DorjeNhu, được Thầy khai mở thâm sâu vi diệu pháp và đã ấn chứng Quyền Năng Tâm Linh bí pháp Phổ Âm Chân Kinh ở Thất Sơn Núi Cấm của 5 Non 7 Núi Linh Sơn và Đà Lạt Hàn Lâm Sơn, Bí Pháp này đã chơn truyền cho vài vị Huynh Đệ và đệ tử tu tập lưu giữ bí pháp này. Sư ông 7 Núi giờ đã quy Tiên tây phương Cực Lac làm Tổ rồi, nếu còn sống giờ cũng trên 100 tuổi, Sư ông danh tiếng lẫy lừng ở 7 Núi Thất Sơn trước giải phóng, đời hậu bối ít ai biết danh Sư ông. Đời tiền bối vang danh ở 7 núi Thất Sơn ai mà không nghe tiếng Thầy Nanh Heo này là Sư Thiện Tài Pali katha Xiêm Miên Lèo Thái Miến của Thất Sơn 7 Núi. Thầy Pali katha chuyên cấp các loại phép Nanh Heo katha cho tướng tá lính đi đánh giặc, cả sư đoàn chết hết chỉ còn 1 vài người mang phép hộ mạng lẫn tránh binh đao Áo Giáp Kim Cang của Thầy là an toàn đi đến nơi về đến chốn thoát nạn được. Đó là Huyền Thuật danh tiếng vang danh của Thất-Sơn Tà-Lơn 7 núi huyền thuật katha ...

 

Ma-Ha-Ut-Pa-Wan-Tuu-Mee

 

Pit-Dzan-Mak-Mak-Hum-Pat

 

Master-TaiKimLuanPhapVuong-Katha

 

 

AMULETS BÁN CHẠY
V29
Click to view more
Tượng phép Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
1A22
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A21
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A20
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A19
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A18
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A17
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A16
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A15
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
8UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
7UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
6UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
5UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
4UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
V28
Click to view more
Tượng phép Bảo Tàng Thần, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V27
Click to view more
Tượng phép Chim Khổng Tước Thương Mến hay Khổng Tước Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V26
Click to view more
Tượng phép Chim Khổng Tước Thương Mến hay Khổng Tước Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V25
Click to view more
Tượng phép Chim Khổng Tước Thương Mến hay Khổng Tước Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V24
Click to view more
Tượng phép Bướm Thương Mến hay Bướm Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V23
Click to view more
Tượng phép Bướm Thương Mến hay Bướm Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V22
Click to view more
Tượng phép Bướm Thương Mến hay Bướm Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V21
Click to view more<