TRANG CHỦ GIỚI THIỆU BUDDHA THÔNG TIN PHÁP MÔN BUDDHA KATHA AMULETS THANH TOÁN HỖ TRỢ DIỄN ĐÀN LIÊN HỆ
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu
    Đăng ký
DANH MỤC PHÁP BẢO 
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 1
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 2
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 3
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 4
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 5
Tượng Phép Ả Rập May Mắn Arab Dubai Black Magic
Dầu Phép, Kem Phép Ma Thuật Chiêu Tài May Mắn, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thuật Chiêu Hồn
Tượng Phép Thailand 1
Tựơng Phép Thailand 2
Tượng Phép Thailand 3
Tượng Phép Thailand 4
Tượng Phép Thailand 5
Tượng Phép Thailand 6
Phật Phép Dược Sư Thailand
Dao Phép Quyền Lực Thủ Hộ & Đoạt Hồn Đao Thailand
Khăn Phép Quyền Lực Chiêu Tài & Hộ Mạng Thailand
Khăn Phép Mandala Mantra
Phurba Kim Cang Sấm Sét Tibet
Đồ Phép Mandala Tibet
Chén Cam Lồ Ma Thuật Đen Tibet
Đồ Phép Chiêu Tài Hindu
GIỚI THIỆU BUDDHA
GiaoPhap MatGiao
GiaoLy ThamSau ViDieu
GiaoLy ChieuTai GiauSang
Mantra ÁoGiáp KimCang Pali
Mantra KimCang Manjushri
Mantra-Dzambala-Yellow
Mantra-Yaksa-Dzambala
Mantra-Indra-Dzambala
Mantra-Dzambala-HyLac
Mantra-VanThu-KietTuong
Mantra-Phap-Pali-XiemLeo
Mantra-ChuanDe-LinhSon
Mantra-ChuanDe-NghichDao
Mantra-ChuanDe-PhatDanh
Mantra-PhoAm-ChanKinh
Mantra-BachCot-CitiPani
Mantra-TuThan-YaMaYa
Mantra-PhiDao-YaManTaKa
Mantra-KimLuanPhapVuong
Mantra-Katha-Phra-Ngang
Mantra-Katha-Phra-PiTa
Mantra-Jatukam-RichKatha
Katha-ChinnaBanChon-Pali
Mantra-Katha-Maha-Ut
Katha-Jatukam-Rich-1
Katha-Dầu Yêu Mê Hồn
Katha-Dầu Yêu Mê Hồn-2
Katha-Targut-MahaUt
Katha-Pali-ÁoGiáp-KimCang
Katha Pali Quyền Lực Thủ Hộ
Katha Knife LP-Tai
Katha Đại Gia Tỷ Phú 2010
Katha TiêuTai CátTường Pali
Katha Dầu Thương Mến Luck
Phép Chiêu Tài Giàu Sang
Katha Phật 9 Mặt Lucky
Phép Chiêu Tài May Mắn Trúng Số Độc Đắc Win Lottery
Katha Quan Âm Tứ Thủ Avalokite
Tây Tạng Huyền Bí
This is an example of a HTML caption with a link.
PHÁP MÔN BUDDHA MAHAMUDRA  |  GIAOPHAP MATGIAO

Mahamudra-Katha-Yants-Buddha

Om-Dzak-Hum-Pam-Hok-Hum-Pat

Quyền Lực của chén Sọ Kamala và gậy Sáo Xương gọi hồo62S

Mandala Kalachakra Quyền Lực Kim Cang Áo Choàng Đen

Quyền Lực Áo Giáp Kim Cang và Katha Tỷ Phú Đại Gia Thái

Mật Giáo Kim Cang Đại Thủ Ấn Mahamudra

Katha Yants Pali Maha Ut power

Các Giáo Lý Bí Mật...Kim Cương Thừa Mahamudra Đại Thủ Ấn
Phật Giáo Mật Tông chia làm 2 thừa lớn: đó là Đại Thừa là Bắc Tông và Tiểu Thừa là Nam Tông, trong mỗi thừa đều có 5 bộ là:
1-Phật Bộ...
2-Liên Hoa Bộ...
3-Kim Cang Bộ...
4-Bảo Bộ...
5-Quỷ Thần Bộ...
-Ngoài ra nói đến Tây Tạng Giáo hay Kim Cương Thừa Mahamudra là sự kết hợp tinh hoa của 2 Thừa lớn đó và Mật Giáo cổ HinDu Bà La Môn giáo và Mật Giáo Bonpa cổ Bí Mật của địa linh vùng nóc nhà thế giới Tây Tạng nên sanh ra Kim Cang Thừa Mahamudra Tây Tạng Giáo cổ mật này, đa số các hành giả tu luyện sau này xem trong sách vở do các dịch giả  soạn dịch từ các sách Tàu mật tạng xưa ra và luyện chú kim cang trong kinh sách đó nghĩ  là mình đã luyện vào kim cương thừa, đó là sự hiểu sai lầm, vì Kim Cương Thừa Mahamudra Tây Tạng Giáo do vị Tổ PadMaSambava là vị Tổ sơ khai đầu tiên khai sáng cũng là hoá thân của Phật Thích Ca Sakyamuni sau khi mất vài trăm năm sau hoá thân xuống truyền các giáo lý Mahamudra Bí Mật này vào riêng cho Tây Tạng, vị Tổ Padmasambava bao gồm 3 thể hóa Phật thân hợp nhất là Sakyamuni-Avalokite-VajraSatwa tượng trưng cho Thân-Khẩu-Ý Om-Ah-Hung hợp nhất nên thành Phật Giáo Tây Tạng Kim Cang Thừa YogaMantra Mahamudra, Kim Cương Thừa Yoga Mantra Anuttara Tantra Yoga Du Già Tối Thượng Mahamudra này nằm ngoài  2 thừa kia Bắc-Tông và Nam-Tông, nên các Bổn Tôn giành cho các Hành Giả tu luyện cũng khác biệt, Hành Giả nào thật sự tu luyện Kim Cương Thừa đều phải biết các Tôn Phẩn Nộ Kim Cang rất dữ dằn và Khủng Khiếp đó, khác xa các vị kim cang trong kim cang bộ, vì kim cang bộ là 1 bộ nhỏ nằm trong 1 thừa lớn, còn đây là...Kim Cương Thừa Yoga Mantra Mahamudra, vì thế các Hành Giả tu luyện Kim Cang Bộ dễ bị hiểu lầm là Kim Cang Thừa, Kim Cương Thừa rất rộng lớn và vô biên pháp giới, là sự kết tụ tinh hoa hợp nhất của cái giáo lý cổ xưa bí mật của các tôn giáo cổ xưa hợp nhất lại, là đỉnh cao của sự Bí Mật đại hợp nhất...tu luyện Mantra MahaMudra Kim Cương Thừa Đại Thủ Ấn có thể thành tựu trong một đời người, lấy tấc cả chướng ngại làm phương tiện thiện xảo để tu luyện thành tựu vào Giáo Lý Bí Mật Mahamudra Anuttara tantra yoga du già tối thượng, các huynh đệ tu học nên đọc các sách về Mật Giáo Tây Tạng Giáo Mahamudra và các vị Đại Thành Tựu Giả Đại Thủ Ấn Mahamudra của Tây Tạng Giáo để biết nhiều hơn, pháp này không đòi hỏi phải kiên cữ các giới cấm nhiều, quang trọng là Ý Chí Quyết Tâm và Tâm Pháp Bí Mật với lòng Tôn Sư Trọng Đạo tôn kính các giáo lý Bí Mật này sẽ tu học có kết quả tốt và nếu không sẽ có kết quả ngược lại rất nặng nề, có người hỏi rằng Tôi bị cụt đứt 2 cánh tay và 2 chân vậy sao tu luyện mật giáo được ? Đạo Sư MahaMudra nói…chỉ cần con quyết tâm kiên cường đặt hết sinh mạng con vào giáo lý Bí Mật này và tu luyện theo đúng Tâm Pháp Bí Mật này, thì sẽ có kết quả thành tựu cho chính bản thân của con sau này, Kim Cang thừa là pháp lấy tấc cả chướng ngại trong đời này để tu luyện thành tựu pháp, chỉ cần 1 kiếp này mà thôi, và đã tu luyện rồi sẽ luôn luôn tái hiện hoá sanh trong thế gian này để tu luyện tu học tiếp mãi và cao hơn nữa, vì thế các pháp Kim Cương Thừa không đơn giản như các bạn lầm tưởng đâu, là con đường tu học đầy chông gai.Các Bổn Tôn rất là Khủng Khiếp phẩn nộ ghê sợ là tập tâm ta bình lạnh không phân biệt là pháp Diệt Bỏ Bản Ngã khi đối diện với những cõi khủng khiếp ghê sợ trong đời cũng như trong cõi Bardo cõi chết.vì thế ... các Tôn Phẩn Nộ mới có các tên như...YaManTaKa là Kẻ Huỷ Diệt Thần Chết hay Vua của các vị Vua Tử Thần...YaMaYa cái chết tối thượng hay Vua Tử Thần...HeRuKa Chakrasambava Vị Uống máu cam Lồ...MaHa KaLa bóng đen đại khủng khiếp ...RaHuLa Mãng Xà Vương rắn kinh hoàng...E KaJaTi TaRa bà Mẹ Khủng Khiếp đoạt hồn...Kalachakra Kim Cang Áo Choàng Đen hay Bánh Xe Vũ Trụ khủng khiếp…còn nhiều nửa.Thầy đã luyện qua hầu hết các Minh Tôn Phẩn Nộ của Kim Cương Thừa...vì thế mới dịch ra những ý nghĩa Khủng Khiếp Phẩn Nộ Tôn là vậy đó, là có ý nghĩa thâm sâu trong đó chỉ những ai tu luyện cao trong đó mới thấu hiểu, vì các bạn chưa bao giờ tu luyện qua sao thấu hiểu được những ý nghĩa huyền bí đó đượ, cũng là những tâm pháp bí mật trong bộ pháp đó,chỉ những Hành Giả tu luyện qua mới thấu.Thức khuya mới biết Đêm dài đầy huyền bí thâm sâu vô biên pháp giới...
Thầy sẽ nói vài Pháp Kim Cương Du Già cho các bạn nào đủ căn cơ cứ tu luyện mong sẽ thành tựu pháp…ra vào Sanh Tử trong 1 đời người, nhưng nên nhớ là Kim Cương Thừa Mahamudra Phẩn Nộ Tôn là pháp Dao 2 Lưỡi, chỉ dành cho các con cháu của các Bổn Tôn này mới dễ tu học và học hỏi đi sâu vào được, cho nên muốn học phải được truyền tâm pháp Điểm Đạo Quán Đảnh thì mới dễ hòa nhập vào…

Các bạn và các hành giả muốn tu học nên liên hệ gặp Thầy để được Quán Đảnh Điểm Đạo sẽ được Thầy truyền Tâm Pháp,Tâm Ấn cho để tu học về Kim Cương Thừa Mahamudra Mật Giáo Bí Mật cổ hay các bí pháp của Hindu, Pali Thailan Giáo hay các loại mật giáo khác… có thể liên hệ gặp Thầy để được giúp đỡ hay thỉnh phép để mang được an lac, tiêu tai kiết tường, hộ mạng trừ tà trị bệnh, trường thọ sanh mạng, kéo dài tuổi thọ, giàu sang phú quý, chiêu tài lộc tiền bạc khá giả giàu có, có được của hoạnh tài, thăng quan tiến chức, được mọi người thương yêu kính ái, gia đình hạnh phúc an lạc, hóa giải, giải mở những khó khăng trong cuộc sống này…

Master-L.P-TaiKimLuanPhapVuong

AMULETS BÁN CHẠY
V29
Click to view more
Tượng phép Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
1A22
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A21
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A20
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A19
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A18
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A17
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A16
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A15
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
8UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
7UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
6UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
5UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
4UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
V28
Click to view more
Tượng phép Bảo Tàng Thần, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V27
Click to view more
Tượng phép Chim Khổng Tước Thương Mến hay Khổng Tước Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V26
Click to view more
Tượng phép Chim Khổng Tước Thương Mến hay Khổng Tước Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V25
Click to view more
Tượng phép Chim Khổng Tước Thương Mến hay Khổng Tước Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V24
Click to view more
Tượng phép Bướm Thương Mến hay Bướm Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V23
Click to view more
Tượng phép Bướm Thương Mến hay Bướm Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V22
Click to view more
Tượng phép Bướm Thương Mến hay Bướm Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V21
Click to view more
Tượng phép Bướm Thương Mến hay Bướm Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V20