TRANG CHỦ GIỚI THIỆU BUDDHA THÔNG TIN PHÁP MÔN BUDDHA KATHA AMULETS THANH TOÁN HỖ TRỢ DIỄN ĐÀN LIÊN HỆ
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu
    Đăng ký
DANH MỤC PHÁP BẢO 
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 1
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 2
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 3
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 4
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 5
Tượng Phép Ả Rập May Mắn Arab Dubai Black Magic
Dầu Phép, Kem Phép Ma Thuật Chiêu Tài May Mắn, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thuật Chiêu Hồn
Tượng Phép Thailand 1
Tựơng Phép Thailand 2
Tượng Phép Thailand 3
Tượng Phép Thailand 4
Tượng Phép Thailand 5
Tượng Phép Thailand 6
Phật Phép Dược Sư Thailand
Dao Phép Quyền Lực Thủ Hộ & Đoạt Hồn Đao Thailand
Khăn Phép Quyền Lực Chiêu Tài & Hộ Mạng Thailand
Khăn Phép Mandala Mantra
Phurba Kim Cang Sấm Sét Tibet
Đồ Phép Mandala Tibet
Chén Cam Lồ Ma Thuật Đen Tibet
Đồ Phép Chiêu Tài Hindu
GIỚI THIỆU BUDDHA
GiaoPhap MatGiao
GiaoLy ThamSau ViDieu
GiaoLy ChieuTai GiauSang
Mantra ÁoGiáp KimCang Pali
Mantra KimCang Manjushri
Mantra-Dzambala-Yellow
Mantra-Yaksa-Dzambala
Mantra-Indra-Dzambala
Mantra-Dzambala-HyLac
Mantra-VanThu-KietTuong
Mantra-Phap-Pali-XiemLeo
Mantra-ChuanDe-LinhSon
Mantra-ChuanDe-NghichDao
Mantra-ChuanDe-PhatDanh
Mantra-PhoAm-ChanKinh
Mantra-BachCot-CitiPani
Mantra-TuThan-YaMaYa
Mantra-PhiDao-YaManTaKa
Mantra-KimLuanPhapVuong
Mantra-Katha-Phra-Ngang
Mantra-Katha-Phra-PiTa
Mantra-Jatukam-RichKatha
Katha-ChinnaBanChon-Pali
Mantra-Katha-Maha-Ut
Katha-Jatukam-Rich-1
Katha-Dầu Yêu Mê Hồn
Katha-Dầu Yêu Mê Hồn-2
Katha-Targut-MahaUt
Katha-Pali-ÁoGiáp-KimCang
Katha Pali Quyền Lực Thủ Hộ
Katha Knife LP-Tai
Katha Đại Gia Tỷ Phú 2010
Katha TiêuTai CátTường Pali
Katha Dầu Thương Mến Luck
Phép Chiêu Tài Giàu Sang
Katha Phật 9 Mặt Lucky
Phép Chiêu Tài May Mắn Trúng Số Độc Đắc Win Lottery
Katha Quan Âm Tứ Thủ Avalokite
Tây Tạng Huyền Bí
This is an example of a HTML caption with a link.
PHÁP MÔN BUDDHA MAHAMUDRA  |  KATHA-JATUKAM-RICH-1

Katha-Jatukam-Ramathep-RichKatha

 

Om-Dzak-Hum-Pam-Hok-Hum-Pat

Om-MahaYaksa-Dzak-Hum-Pam-Hok-Hum-Pat

E-Hi-MaMa-NaMoPutThaYa-NaMaPaTa-MakMak

Nak-Mak-Pak-Tak-Ma-Ut-Hum-Pat

Om-Phra-Jatukam-RaMaThep-MahaDeVa

MahaPunDzo-MahaLaPho

Ma-Ni-Mak-Mak-Pa-Wan-Tuu-Mee

 

 

Om-Ah-Guru-Vajra-Dhara-Dorje-Chang-Sarwa-Siddhi-HUM-HUM

Om-Ah-Hum-Benza-Guru-PadMa-Siddhi-HUM

Om-NaMoBhaGaWaTo-Benza-KiLaYa-HUM-HUM-HUM-PHAT-PHAT-PHAT

Om-Benza-SatTo-Ah-HUM-PHAT

Om-Dzak-Hum-Pam-Hok-HUM-PHAT

Om-MahaYaksa-Dzak-Hum-Pam-Hok-HUM-PHAT

Om-Dzak-Hum-Pam-Hok-Om-Pam-Hok-Dzak-Hum

Na-Ma-Pa-Ta-Ma-Pa-Ta-Na-Pa-Ta-Na-Ma-Ta-Na-Ma-Pa-Ut

Namo-Tassa-Bhagawato-Arahato-Samma-Sam-Putto

Om-PutTo-BhaGaWaTi-Ma-A-Ut-HUM-PAT

E-Hi-MaMa-NaMoPutThaYa-NaMaPaTa-MakMak

GuRu-SuRu-NaMaPaTa-Ma-Ha-Ut-HUM-PAT

Nak-Mak-Pak-Tak-Ma-A-Ut-HUM-PAT

Nak-Mak-Pak-Tak-PHAT-KA-PHAT-KA

NaMa-MitHung-MaNi-MakMak

Pa-Wan-Tuu-Mee

Pit-Dzan-Mak-Mak

 

Katha Jatukam Ramathep còn gọi là 1 trong những  bộ Mật Chú pali Đại Chiêu Tài giàu sang phú quý mau thành Đại Gia, muốn thay đổi vận số, chuyển đổi vận số, chiêu tài giàu sang phú quý thịnh vượng khá giả, tiêu tai kiết tường, bảo vệ hộ mạng, hàng phục triệt tiêu hủy diệt kẻ thù, triệt tiêu gieo rải tai nạn cho kẻ thù hay những kẻ phỉ báng Phật Pháp ngạo mạng phản Sư phản Giáo phản Thầy Tổ sẽ có cái giá phải trả suốt cuộc đời này luôn luôn gặp tai nạn thảm khóc khủng khiếp, gặp chướng nạn đau khổ nghèo mạc ăn mày tan thương trong vô lượng kiếp ngập đầu chìm trong đau khổ cả bản thân mình phải gánh và cả người thân mình cũng phải chịu chung số phận của mình do nghiệp lực quả báo mình tạo ra trong kiếp này sẽ được nhận quả báo trong vô lượng kiếp chìm đắm trong đau thương tai nạn thảm khóc vì có chơi thì có chịu kêu trời than đất chẳng ai nghe luôn gặp tai nạn thảm khóc do các vị Thủ Hộ Pháp tạo ra trừng trị những kẻ như vậy ... Katha Jatukam Ramathep còn đem lại năng lực bảo lưu tài bảo, đem đến may mắn giàu sang, chuyển hóa tài lộc nhiều vô, kêu gọi vật chất tài bảo đến với mình, mau trở thành Đại Gia khi trì luyện hoặc thỉnh phép Katha Tỷ Phú Jatukam Ramathep này, trì luyện đòi hỏi phải khổ luyện và muốn có kết quả thành tựu luyện rất khó, nếu quá dễ luyện thì ai cũng thành Đại Gia hết rồi, đòi hỏi căn cơ khá và lòng kiên trì tu tập và bao gồm rất nhiều nguyên nhâ trong bí pháp thọ nhận từ vị Thầy truyền cho, nếu muốn lẹ thành Đại Gia thịnh vượng giàu sang phú quý chỉ có thỉnh phép Katha Tỷ Phú đeo mang để nơi mình làm việc hay ở nhà cửa nơi mình ăn ngủ để hấp thụ linh khí phép Katha Tỷ Phú vào trong người mới mau thay đổi vận số thành giàu sang phú quý.

Katha:

Namo Tassa Pagawato Arahato Sammasamput Tassa ( 3 lần )

Phra-Khru-Mae-Tor-Ra-Nee

Kaa-Pa-Jao Cheu ..........( tên bạn )

Kor-Nom Ta-Waai Sing Sak-Ga-Ra Gae-Suriyan-Jantra,
Jat-Ta-Ra-Pha-Nu,
Pha-Ya-Sri-Tham-ma-soke-ka-Raj Sib-Song-Nak-Sat Duang-Taa-PhaYa-Ra-Hoo Sri-MaHa-Raj-Pang-Pakan Ong-Ra-Chan-Dum Taan-Phor-Ja-Tu-Kam-Ra-Ma-Thep Kow Ba-ra-mee Taan Phor-Ja-Tu-Kam-Ra-Ma-Thep Prod....

.....( cầu ước muốn mình )

Pawantumee MakMak

 

 

Na-Ma-Pa-Ta-Pa-Wan-Tuu-Mee

Ah-Hit-Chit-Tan-Pit-Dzan-Mak-Mak

Ma Ut Pa Ut Phakka Phakka

 

 

Master-Guru-TaiKimLuanPhapVuong-Katha

 

AMULETS BÁN CHẠY
V29
Click to view more
Tượng phép Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
1A22
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A21
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A20
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A19
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A18
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A17
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A16
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A15
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
8UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
7UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
6UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
5UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
4UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
V28
Click to view more
Tượng phép Bảo Tàng Thần, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V27
Click to view more
Tượng phép Chim Khổng Tước Thương Mến hay Khổng Tước Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V26
Click to view more
Tượng phép Chim Khổng Tước Thương Mến hay Khổng Tước Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V25
Click to view more
Tượng phép Chim Khổng Tước Thương Mến hay Khổng Tước Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V24
Click to view more
Tượng phép Bướm Thương Mến hay Bướm Giàu Sang thu hú