TRANG CHỦ GIỚI THIỆU BUDDHA THÔNG TIN PHÁP MÔN BUDDHA KATHA AMULETS THANH TOÁN HỖ TRỢ DIỄN ĐÀN LIÊN HỆ
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu
    Đăng ký
DANH MỤC PHÁP BẢO 
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 1
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 2
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 3
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 4
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 5
Tượng Phép Ả Rập May Mắn Arab Dubai Black Magic
Dầu Phép, Kem Phép Ma Thuật Chiêu Tài May Mắn, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thuật Chiêu Hồn
Tượng Phép Thailand 1
Tựơng Phép Thailand 2
Tượng Phép Thailand 3
Tượng Phép Thailand 4
Tượng Phép Thailand 5
Tượng Phép Thailand 6
Phật Phép Dược Sư Thailand
Dao Phép Quyền Lực Thủ Hộ & Đoạt Hồn Đao Thailand
Khăn Phép Quyền Lực Chiêu Tài & Hộ Mạng Thailand
Khăn Phép Mandala Mantra
Phurba Kim Cang Sấm Sét Tibet
Đồ Phép Mandala Tibet
Chén Cam Lồ Ma Thuật Đen Tibet
Đồ Phép Chiêu Tài Hindu
GIỚI THIỆU BUDDHA
GiaoPhap MatGiao
GiaoLy ThamSau ViDieu
GiaoLy ChieuTai GiauSang
Mantra ÁoGiáp KimCang Pali
Mantra KimCang Manjushri
Mantra-Dzambala-Yellow
Mantra-Yaksa-Dzambala
Mantra-Indra-Dzambala
Mantra-Dzambala-HyLac
Mantra-VanThu-KietTuong
Mantra-Phap-Pali-XiemLeo
Mantra-ChuanDe-LinhSon
Mantra-ChuanDe-NghichDao
Mantra-ChuanDe-PhatDanh
Mantra-PhoAm-ChanKinh
Mantra-BachCot-CitiPani
Mantra-TuThan-YaMaYa
Mantra-PhiDao-YaManTaKa
Mantra-KimLuanPhapVuong
Mantra-Katha-Phra-Ngang
Mantra-Katha-Phra-PiTa
Mantra-Jatukam-RichKatha
Katha-ChinnaBanChon-Pali
Mantra-Katha-Maha-Ut
Katha-Jatukam-Rich-1
Katha-Dầu Yêu Mê Hồn
Katha-Dầu Yêu Mê Hồn-2
Katha-Targut-MahaUt
Katha-Pali-ÁoGiáp-KimCang
Katha Pali Quyền Lực Thủ Hộ
Katha Knife LP-Tai
Katha Đại Gia Tỷ Phú 2010
Katha TiêuTai CátTường Pali
Katha Dầu Thương Mến Luck
Phép Chiêu Tài Giàu Sang
Katha Phật 9 Mặt Lucky
Phép Chiêu Tài May Mắn Trúng Số Độc Đắc Win Lottery
Katha Quan Âm Tứ Thủ Avalokite
Tây Tạng Huyền Bí
This is an example of a HTML caption with a link.
GIỚI THIỆU BUDDHA MAHAMUDRA

 

Kim Cang Đại Thủ Ấn Maha Mudra

Phép Thuật Chiêu Tài May Mắn

Phép Thuật Giàu Sang Phú Quý

Phép Thuật Thương Mến Đam Mê

Phép Thuật Ngọt Ngào Quyến Rủ

Phép Thuật Thăng Quan Tiến Chức

Phép Thuật Kinh Doanh May Mắn

Phép Thuật Đại Gia Tài Lộc

Phép Thuật Bảo Lưu Tài Lộc

Phép Thuật Khai Mở Kho Báu

Phép Thuật Tiêu Tai Kiết Tường

Phép Thuật Trừ Tà Trị Bệnh

Phép Thuật Nhai Nuốt Bùa Ngải

Phép Thuật Trường Thọ Kiết Tường

Phép Thuật Bảo Vệ Hộ Mạng

Phép Thuật Lẩn Tránh Binh Đao

Phép Thuật Hàng Phục Cột Trói

Phép Thuật Tiêu Diệt Kẻ Thù

Phép Thuật Mách Báo Linh Cảm

Phép Thuật Ả Rập Ba Tư 1001 Đêm

Phép Thuật Thần Thông Lục Thông

Phép Thuật Quyền Năng Tâm Linh

Phép Thuật Kim Cang Đại Thủ Ấn Maha Mudra

www.chieutaiphongthuy.com

www.kimluanphapvuong.com

 

Kim Cang Đại Thủ Ấn Mahamudra-Katha

Master-TàiKimLuânPhápVương-Mahamudra-Katha

Om-Ah-Hum-Benza-Guru-Padma-Siddhi-Hung.

Om-Ah-Guru-Vajra-Dhara-DorjeChang-Sarwa-Siddhi-Hung-Hung.

Om-BenZa-Satto-Ah-Hung-Pat.

E-Hi-MaMa-NaMoPutThaYa-NaMaPaTa-HungPat.

Guru-Suru-Na-Ma-Pa-Ta-Ma-A-Ut-Hung-Pat.

Nak-Mak-Pak-Tak-Nak-Pak-Ut-Hung-Pat.

Na-Ut-Ma-Ut-NaMoPutThaYa-Ma-Ha-Ut-Hung-Pat.

Na-Ma-Mit-Hung.

Pa-Wan-Tu-Mea.

Pit-Yan-Mak-Mak.

 

E Hi Ma Ma Na Mo Put Tha Ya Na Ma Pa Ta...

 

 

Kính Lễ Bổn Tôn

NaMo Guru Yoga Mahamudra Bậc Đạo Sư
NaMo Buddhaya Saranam Gachami Phật Đà ya
NaMo Dharmaya Saranam Gachami Đạt Ma ya
NaMo Sangaya Saranam Gachami Tăng Già ya
NaMo YiDam Mahamudra Bổn Tôn Bí Mật Đại Thủ Ấn
NaMo Daka Dakini Các Hộ Pháp hiền hòa phẩn nộ bí mật


Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ,
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn .
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ,
Phước trí vô cùng thệ nguyện tu .
Như Lai vô số thệ phụng sự ...
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành .

Diu Pháp Đi Th n
Được truyền bởi Đại sư Tilopa .
( 988-1069 )


Đại Thủ Ấn ;
Vượt ngoài ngôn ngữ và biểu tượng
Nay ,

Ta truyền cho con- Naropa ,
Người hành giả trung hậu và kiên trì .

Tánh không không chỗ bám ,
Đại Thủ Ấn không nương tựa vào đâu .
Không cần chút dụng công nào ,
Chỉ để tâm buông xả tự nhiên .
Con có thể đập tan gông xiềng trói buộc ;
Và đạt đến sự Giải thoát .

Nếu không còn bị vướng mắc ;
Khi nhìn vào không gian .
Nếu từ tâm quan sát tâm ,
Mọi sự phân biệt không tồn tại ;
Và con sẽ đạt ngay đến Phật tánh .

Như mây trôi lang thang trên bầu trời ,
Không gốc rễ .
Không nơi trú ngụ ,
Không phân biệt .
Các ý tưởng nổi trôi trong tâm ta cũng thế ,
Khi nhìn thấy được tự tánh .
Ðương nhiên ;
Mọi phân biệt tự nhiên chấm dứt .


Trong không gian ,
Có rất nhiều hình dạng đầy mầu sắc .
Nhưng chẳng bị mầu sắc làm đổi dạng ,
Từ tự tánh mọi thứ đều xuất hiện .
Nhưng không bị ô nhiễm ;
Cho dù bởi đức hạnh hay tội lỗi .

Bức màn đen tối từ muôn niên kỷ ,
Không thể phủ che mặt trời tỏa chiếu .
Cho nên ,
Thời gian dài vô cùng tận của luân hồi .
Không thể làm mờ ánh sáng Diệu Tâm .

Dù cố dùng ngôn ngữ giải thích Tánh Không ,
Tánh không không bao giờ hiển lộ
Do đó ,
Có thể nói :

“ Tâm là ánh sáng huyền diệu ” ,
Vượt thoát khỏi ngôn ngữ và biểu tượng .
Cho dù tự Tâm bản chất là trống rỗng ,
Nhưng lại bao trùm và dung chứa muôn vật .

Hãy giữ thân yên tịnh ;
Khép miệng và im lặng .
Để tâm trống rỗng và không suy nghĩ bất cứ gì
Giống như cây tre trống rỗng  ,
Hoàn toàn yên nghỉ trong thân con .
Không cho và không nhận ,
Giữ lặng yên .
Đại Thủ Ấn ;
Là tâm không còn chỗ dính mắc .
Do thực hành ,
Tức thời con thể đi vào Phật Tánh .

Dù Mật chú hay Bát Nhã được thực hành ,
Hoặc giảng dạy  trong kinh và luật luận .
Và được hành trì theo truyền thống kinh viện ,
Con cũng không thể đạt đến Chân Nghĩa ,
Khi tâm còn tràn đầy tham muốn .
Nó sẽ che lấp ;
Ánh Sáng Chân Lý đang tìm đến .

 
Nếu luôn miên mật với Đại Thủ Ấn ,
Như đã giải thích .
Ðó là tinh túy của Mật hạnh .
Trong mọi hành động ,
Con hãy buông bỏ mọi mong cầu .
Hãy để những vọng tưởng tự đến và đi ,
Giống như đại dương .
Vẫn tồn tại bền vững dù có nhiều sóng lớn ,
Cũng không làm tổn hại đến Tâm vô trụ .
Thậm chí đến Tâm vô phân biệt ,
Đó chính là Mật chú cao thượng nhất .


Nếu thoát khỏi mọi tham đắm ,
Hoặc không còn bám víu vào giả tưởng.
Con sẽ thấu rõ ;
Chân nghĩa Kinh tạng .

Khi miên mật trong Đại Thủ Ấn ,
Mọi tội lỗi đều được đốt sạch .
Trong Đại Thủ Ấn ,
Con thoát khỏi ngục tù giam giữ của vọng tưởng .
Đó là ngọn Pháp Đăng tối thượng ,
Người nào thiếu lòng tin vào Đại Thủ Ấn .
Ðó là vô minh ,
Luôn bị dằn vặt trong khổ đau và phiền não .

Để đạt được Giải Thoát ,
Con vẫn cần nương tựa vị Du già .
Khi tâm nhận sự gia trì của Ngài ,
Con đường Giác Ngộ đang ở trong tầm tay .
Thực vậy ,
Tất cả pháp trong thế gian đều vô nghĩa .
Vì chúng mang hạt giống phiền não .
Những lời giảng dạy thiển cận ;
Thường đưa vào những hành động sai lầm .
Con hãy nương theo ;
Những giáo pháp rộng lớn hơn .

Với con mắt Nhãn Vương nhìn thấu rõ ,
Vượt qua mọi đối đãi nhị nguyên .
Dùng Pháp bảo ;
Ðể chế ngự những sự giải đãi .

Con đường vô hành ;
Là pháp môn của chư Phật .
Thực hành không xao lãng theo con đường ,
Con sẽ đạt quả vị Phật .
Thế gian vô thường ,
Như mộng ảo thực chất vốn không .

Thế nên ,
Hãy từ bỏ và rời xa những ràng buộc .
Cắt đứt sợi dây tham ái và hận thù ,
Vào rừng sâu núi thẳm để thiền quán .
Nếu con đạt được sự bình thản ;
Mà không cần dụng công
Không bao lâu con sẽ thâm nhập Đại Thủ Ấn .
Và đạt được quả vị Vô Chứng .


Như chặt đứt rễ của cây ,
Bao nhiêu lá sẽ rơi rụng
Cắt đứt gốc rễ phiền não trong tâm ,
Bao nhiêu hành nghiệp đều tiêu tan .


Như ánh sáng ngọn đèn thắp lên ,
Ðẩy lùi hết bóng tối u mê dày đặc .
Ánh sáng giác ngộ chiếu diệu mạnh mẽ trong tâm ,
Chỉ một lóe sáng cũng thiêu hủy hết màn vô minh .


Người nào còn bám chắc cái thấy do vọng tâm ,
Sẽ không thấu rõ sự thật vượt ngoài tâm .
Người nào bám chấp vào các Pháp thực hành ,
Sẽ không tìm thấy chân lý Bên Kia Sự Thực Hành .
Để biết được điều gì Siêu Việt ;
Qua sự đối đãi giữa tâm và tu tập .
Con phải cắt sạch gốc rễ vọng tưởng trong tâm .

Bằng con mắt chân thật ,
Con phải phá vỡ mọi sự phân biệt ;
Và lắng yên trong an lạc .


Con không cần dụng công cho hay nhận ;
Chỉ cần ở trong trạng thái an tỉnh .
Vì Đại Thủ Ấn ;
Vượt qua khẳng định hay phủ định .
Khi thức A-lại-gia là vô sinh ;
Không có gì có thể ;
Che phủ hay làm ô nhiễm .
An tỉnh trong suối nguồn Vô Sinh ,
Mọi sắc tướng đều hòa tan trong Pháp giới .
Mọi chấp ngã và kiêu hãnh ;
Sẽ tan biến vào hư không .

Sự Chứng Đắc Tối Thượng ,
Vượt lên trên mọi nhị nguyên đối đãi .
Sự Thực Hành Tối Thắng ;
Bao trùm mọi suối nguồn ,
 Không một dính mắc .
Sự Thành Tựu Hoàn Mãn ;
Là làm tâm an định không một sở cầu .

Khi thực hành pháp nầy ,
Con sẽ cảm thấy tâm vọng động như ngọn thác đổ .
Khoảng thời gian sau ,
Tâm chảy hiền hòa và êm dịu như dòng sông Hằng .
Và cuối cùng ,
Tâm như đại dương bao la
Mọi Ánh Sáng của Con và Mẹ ;
Hợp nhất như trăm sông đổ ra biển cả .
 

Lời Phát Nguyện
Của Hành Giả
Thực Hành Ðại Thủ Ấn


 Được truyền lại bởi ngài
Dorje-Chang Kim Cang Trì Vajra-Dhara


Trong Mandala ,
Con nương tựa ngài Thượng sư ,
Bổn Tôn và chư Thần .
Trong tất cả mười phương mọi thời ,
Con hướng về Đức Phật và chư Bồ Tát .
Với lòng chí thành ,
Cầu xin ngài gia hộ con sớm đạt sự toàn mãn .

Những hạt giống của tâm và thân ,
Và những thiện hạnh của chúng sinh .
Đều thanh tịnh từ dòng suối chảy của núi Tuyết ,
Cầu xin cho dòng suối chảy tự do ;
Và hòa tan trong bể cả của bốn thân và Phật tánh .

Ðời đời kiếp kiếp của con sau nầy ,
Xin cho con ;
Không còn nghe tiếng “ khổ ”“ tội lỗi ” .
Xin cho con luôn chia sẻ niềm an lạc ;
Và hạnh phúc trong bể Pháp mênh mông .
Xin cho con luôn luôn được thanh thản ,
An định , tinh tấn và đầy trí tuệ .
Con được gặp những chân sư ;
Và nhận được sự gia trì hướng dẫn của ngài .
Trong sự thực hành của con ;
Không gặp những chướng ngại .
Trong đời sống hiện nay đến vị lai ,
Con được an lạc trong Pháp .

Cầu xin những lương tri thánh thiện và trí huệ ,
Giúp con thoát khỏi vô minh .
Cầu xin những sự gia hộ hướng dẫn ;
Chỉ cho con phá tan mọi nghi hoặc và mê lầm .
Do nhờ ánh sáng của thiền định ,
Cầu xin con nhìn thấy rõ được chân lý  .
Và đốt lên ;
Ngọn đèn của ba tuệ giác .

Nguyên lý của nhị đế ;
Vượt lên trên những quan niệm ,
Về tương đối hay tuyệt đối .
Con đường chánh đạo ;
Là cụ bị tâm vượt khỏi sự thịnh, suy .
Sự chứng đắc là :
Hai đức aạnh siêu thoát Luân hồi hoặc Niết bàn .
Xin cho con đời đời kiếp kiếp ;
Luôn luôn gặp những giáo Pháp chân chánh .

Tự tánh thì trống không và linh diệu ,
Là suối nguồn chính của hai làm một .

( Tương tức tương nhập )
Đại Thủ Ấn ;
Là thanh gươm Kim cương bén chặt đứt .
Tẩy rữa các mê lầm , tăm tối nhất thời làm sai lạc .
Xin cho con chứng nhập Pháp Tánh thanh tịnh ,
Là quả của sự thanh tịnh .

Sự chứng nhập Đại Thủ Ấn ,
Đầy đủ trong Chân Tâm. ,
Luôn sống với Cái Thấy nầy ,
Không một chút xao lãng .
Ðó chính là cốt tủy của nghi quỹ ,
Trong tất cả các nghi quỹ thực hành ,
Ðây là phương pháp tối thượng .
Xin cho con đạt được chân nghĩa ;
Của sự thấy và hành trì .


Tất cả mọi sắc tướng đều tự tâm biểu lộ
Nhưng tự tánh của tâm đều vô tâm và rỗng không
Do rỗng không, nên bất hoại
Nhưng lại trang nghiêm tất cả mọi pháp
Cầu xin cho con luôn luôn quán sát được Thực Tướng và đạt được Chân Quán.

Vô minh, chấp ngã đều rỗng không
Chúng ta chấp rằng những sự vật khách quan có thật và bên ngoài chúng ta
Chúng ta chấp đó là bản ngã thực của mình
Do chính vì có Ta và Có Người ( Nhân ngã )
Nên bị dẫn đắt lang thang trong vòng luân hồi
Cầu xin cho con cắt đứt được gốc rễ của vô minh.

“Không pháp nào thực sự có ngã”, ngay cả Đức Phật cũng không có tự ngã.
Tất cả mọi vật đều rỗng không, để Niết Bàn và Luân hồi có mặt
Con đường Trung Đạo mầu nhiệm của Hai Làm Một (Nhất thể)
Cũng không hòa hợp hoặc chống đối nhau
Cầu xin cho con đạt được Tự Tánh thoát khỏi mọi sự phân biệt.

Không ai có thể diễn tả Cái Ấy (Chân Tâm) bằng cái gọi”Nó là như vậy”
Không ai có thể phủ nhận Cái Ấy bằng cách nói “Nó không phải là như vậy”
Sự không tự thể của Chánh Pháp siêu việt qua suối nguồn của Tâm Thức
Cầu xin cho con thâm hiểu tường tận Chân Tâm với lòng tin bền chắc.

Vọng chấp về Cái Nầy (Chân Tâm), ta sẽ lưu lạc trong luân hồi
Chứng nhập Cái Nầy, không ai khác hơn Đức Phật
Trong Chân Lý tối hậu, không có Cái Nầy hoặc Cái kia
Xin cho con  đạt được Chân Pháp- là ý nghĩa và Cội nguồn của vạn pháp.

Chân tâm vừa linh diệu
Và cũng vừa Rỗng không
Giác ngộ cũng do Tâm, và vô minh cũng do tâm
Sự sanh diệt của mọi pháp đều do tâm
Xin  cho con thấu hiểu và nhận thức rằng tất cả mọi pháp đều lưu xuất từ tâm.

Sự thanh tịnh do sự hành trì miên mật và sự tinh tấn
Rời khỏi những tác động điên đảo của ngoại cảnh
Cầu xin tâm con được tư tại