TRANG CHỦ GIỚI THIỆU BUDDHA THÔNG TIN PHÁP MÔN BUDDHA KATHA AMULETS THANH TOÁN HỖ TRỢ DIỄN ĐÀN LIÊN HỆ
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu
    Đăng ký
DANH MỤC PHÁP BẢO 
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 1
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 2
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 3
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 4
Tượng Phép Tài Lộc May Mắn 5
Tượng Phép Ả Rập May Mắn Arab Dubai Black Magic
Dầu Phép, Kem Phép Ma Thuật Chiêu Tài May Mắn, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thuật Chiêu Hồn
Tượng Phép Thailand 1
Tựơng Phép Thailand 2
Tượng Phép Thailand 3
Tượng Phép Thailand 4
Tượng Phép Thailand 5
Tượng Phép Thailand 6
Phật Phép Dược Sư Thailand
Dao Phép Quyền Lực Thủ Hộ & Đoạt Hồn Đao Thailand
Khăn Phép Quyền Lực Chiêu Tài & Hộ Mạng Thailand
Khăn Phép Mandala Mantra
Phurba Kim Cang Sấm Sét Tibet
Đồ Phép Mandala Tibet
Chén Cam Lồ Ma Thuật Đen Tibet
Đồ Phép Chiêu Tài Hindu
GIỚI THIỆU BUDDHA
GiaoPhap MatGiao
GiaoLy ThamSau ViDieu
GiaoLy ChieuTai GiauSang
Mantra ÁoGiáp KimCang Pali
Mantra KimCang Manjushri
Mantra-Dzambala-Yellow
Mantra-Yaksa-Dzambala
Mantra-Indra-Dzambala
Mantra-Dzambala-HyLac
Mantra-VanThu-KietTuong
Mantra-Phap-Pali-XiemLeo
Mantra-ChuanDe-LinhSon
Mantra-ChuanDe-NghichDao
Mantra-ChuanDe-PhatDanh
Mantra-PhoAm-ChanKinh
Mantra-BachCot-CitiPani
Mantra-TuThan-YaMaYa
Mantra-PhiDao-YaManTaKa
Mantra-KimLuanPhapVuong
Mantra-Katha-Phra-Ngang
Mantra-Katha-Phra-PiTa
Mantra-Jatukam-RichKatha
Katha-ChinnaBanChon-Pali
Mantra-Katha-Maha-Ut
Katha-Jatukam-Rich-1
Katha-Dầu Yêu Mê Hồn
Katha-Dầu Yêu Mê Hồn-2
Katha-Targut-MahaUt
Katha-Pali-ÁoGiáp-KimCang
Katha Pali Quyền Lực Thủ Hộ
Katha Knife LP-Tai
Katha Đại Gia Tỷ Phú 2010
Katha TiêuTai CátTường Pali
Katha Dầu Thương Mến Luck
Phép Chiêu Tài Giàu Sang
Katha Phật 9 Mặt Lucky
Phép Chiêu Tài May Mắn Trúng Số Độc Đắc Win Lottery
Katha Quan Âm Tứ Thủ Avalokite
Tây Tạng Huyền Bí
This is an example of a HTML caption with a link.
PHÁP MÔN BUDDHA MAHAMUDRA  |  MANTRA-CHUANDE-NGHICHDAO

Bí Pháp Chande Chuẩn Đề Nghịch Chuyển Càn Khôn

Om-Dzak-Hum-Pam-Hok-Hum-Pat

Om-MahaYaksa-Dzak-Hum-Pam-Hok-Hum-Pat

E-Hi-MaMa-NaMoPutThaYa-NaMaPaTa-MakMak

Nak-Mak-Pak-Tak-Ma-Ut-Hum-Pat

Na-Ma-Mit-Hung-Pa-Wan-Tuu-Mee

Pit-Dzan-Mak-Mak-Hum-Pat

 

 

Niệm xưng tán Đại Chuẩn Đề Vương Tôn bí mật pháp.

Chuẩn Đề Công Đức Tụ

Tịch Tịnh Tâm Thường Niệm

Nhất Thiết Chư  Đại Nạn

Vô Năng Xâm Thị Nhận

Thiên Thượng cập Nhân Gian

Thọ Phước Như  Phật  Đảnh

Ngộ Thử Như Ý Châu

Định Hoặc Vô Đẳng Đẳng...

Tam Thế Trong Các Cõi

Vô Thượng Đại Chuẩn Đề

Chuẩn Đề Vương Phật Đảnh

Gia Trì Tâm Người Niệm

Thành Tựu Phật Đảnh Tôn

 

-Chú này luyện đủ 100 đêm liên tục, mỗi đêm đốt 3 cây nhang, 3 ngọn đèn cầy, đọc chú mỗi đêm 1 ngàn biến...dùng xâu chuổi bằng xương voi 108 hột luyện, chú này nhiều công năng vô cùng...nên đốt lá phép chữ chú để luyện mỗi đêm...muốn trời âm u nhiều sương mù hay đổ mưa sấm chớp vang trời, ngậm một ngụm nước rồi đọc chú 49 lần ngửa mặt lên trời phun nước lên lác sau trời sẽ mưa sấm sét nổ vang ...

-Bắt Kim-Cang-Độc-Cổ-Ngũ-Lôi-Ấn đơn, chỉ vô cây cổ thụ xả ấn là vài ngày sau sấm sét thiên lôi trời đánh nát tét cây đó, Lôi-Phong-Vũ bứng góc cây lên khỏi đất chết tốt…

-Bắt Mahamudra-Benza-Krodha  Đại-Ngũ-Lôi-Ấn-Kim-Cang-Phẩn-Nộ-Lôi-Phong-Vân-Vũ xả vào kẻ thù thì kẻ thù về nhà trong 7 ngày học máu ói máu dập nát lục phủ ngũ tạng mà chết không toàn thây, chết bất đắc kỳ tử, cửu khiếu chảy máu mà chết…

-Xả ấn vào con bò đang gặm cỏ, con bò rống lên bức dây chạy mất tiêu vài ngày sau thấy con bò nằm học máu mồm ói máu cửu khiếu 9 lỗ trong người chảy máu mà chết, lục phủ ngũ tạng nát bấy dập nát mà chết… thật kinh khủng… khi luyện được Độc-Ấn đó, Mật Giáo gọi là Kim-Cang-Phẩn-Nộ-Ngũ-Lôi-Thất-Nhật-Đoạt-Hồn-Ấn…

-Trị bệnh thì đọc chú 49 lần rồi thổi vào người bệnh sẻ khỏi bênh...muốn hàng phục kẻ thù thì đứng trước bàn thờ đọc chú 108 lần nghỉ về người đó, hoặc quán tưởng mặt người đó rồi bắt ấn rồi xả phóng ấn về người đó, người đó sẻ gặp nạn trong 7 ngày ... luyện rồi nên làm chuyện tốt, nếu làm chuyện xấu sẽ bị phản chiêu tai họa mà chết thảm khóc...

-Chú này nhiều công dụng, công năng lắm, chú này giải bùa phép các loại, trị bá bệnh, thần thông oai lực...có nhiều công năng khi sử dụng, nhiều bí mật kể không hết...


Om-Hum-De-Chan-Le-Chu-Le-Cha-Hum-Hum-Hum-Phat-Phat-Phat


-Luyện pháp này nên luyện qua pháp Chuẩn Đề căn bản pháp trước...

-Nếu học pháp, thọ pháp Thầy Tổ để được tâm truyền tâm pháp bí mật, phải kiên cữ những giới cấm bí mật và phải Tôn Sư Trọng Tổ, nếu phản Thầy phản Tổ phản Giáo, phỉ báng Thầy Tổ Bổn-Tôn sau này chết thê thảm khủng khiếp, chết không toàn thây, đầu bị vỡ bấy ra làm 108 mảnh như cây cổ thụ bị chày Kim-Cang-Ngũ-Lôi-Sấm-Sét và Lưỡi-Dao-Thiên-Phurba-Đoạt-Hồn-Sanh-Tử xuyên tâm chẻ xuống đập nát đầu nát bét tét chẻ ra làm nhiều mảnh, chết thảm khóc, gặp tai nạn thảm khóc trong vô lượng kiếp trả không hết, nghèo đói khổ sở ăn mày suốt đời trong nhiều kiếp…chết bất đắc kỳ tử,…không có đường vòng vô Mật-Giáo-Tối-Thượng-Thừa-Du-Già để tu học, sẽ u mê ngu muội mãi mãi làm súc vật và đọa địa ngục thâm sâu trong vô vạn kiếp… chết vĩnh bất siêu sanh…

 

Pa-Wan-Tuu-Mee

Pit-Dzan-Mak-Mak-Hum-Pat 

 

Master-TaiKimLuanPhapVuong-Mahamudra

 

 

AMULETS BÁN CHẠY
V29
Click to view more
Tượng phép Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
1A22
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A21
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A20
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A19
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A18
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A17
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A16
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
1A15
Click to view more
Dầu Phép Arab Dubai UAE Ả Rập Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến...
--------------------------------------
8UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
7UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
6UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
5UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
4UAE
Click to view more
Tượng Phép Arab Dubai Đèn Thần Ả Rập Ba Tư Phép Thuật 1001 đêm, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thăng Quan Tiến Chức, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng
--------------------------------------
V28
Click to view more
Tượng phép Bảo Tàng Thần, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V27
Click to view more
Tượng phép Chim Khổng Tước Thương Mến hay Khổng Tước Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V26
Click to view more
Tượng phép Chim Khổng Tước Thương Mến hay Khổng Tước Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V25
Click to view more
Tượng phép Chim Khổng Tước Thương Mến hay Khổng Tước Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V24
Click to view more
Tượng phép Bướm Thương Mến hay Bướm Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V23
Click to view more
Tượng phép Bướm Thương Mến hay Bướm Giàu Sang thu hút Chiêu Tài May